Ograniczenie wieku do minimum 18 lat w formularzu rejestracyjnym

W to po prostu totorial, pokażemy kod aby ograniczyć użytkownika wiek do 18 lat, jako wiek minimum.

W tym celu używamy klasy sprawdzania poprawności (class/Validation.php), że sprawdzić urodziny. Ale możemy wykorzystać moc nadpisania aby uniknąć modyfikować pliki rdzeń PrestaShop. 

Najpierw utwórz nowy plik php o nazwie Validation.php i umieścić to treść:

class Validate extends ValidateCore {
public static function isBirthDate($date)
{
if (empty($date) || $date == '0000-00-00')
return false;
if (preg_match('/^([0-9]{4})-((?:0?[1-9])|(?:1[0-2]))-((?:0?[1-9])|(?:[1-2][0-9])|(?:3[01]))([0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2})?$/', $date, $birth_date))
{
if ((floor((time() - strtotime($date))/31556926))<18)
return false; 
if ($birth_date[1] > date('Y') && $birth_date[2] > date('m') && $birth_date[3] > date('d'))
return false;
return true;
}
return false;
}
}

i skopiuj ten plik do katalogu nadpisania/klas PrestaShop. Po tym, usuń plik cache/class_index.php aby załadować nowe zastąpić i to wszystko


Wózek 0 Wózek sklepowy

Brak produktów

Darmowa dostawa! Wysyłka 
$0.00 Całkowity

Sprawdzić