Bestsellery

 • Delete Orders
  Delete Orders

  Włączyć opcję, aby usunąć zamówień w stronie Administrator - >...

  $0.00
 • CoolShare
  CoolShare

  Dodaj zakładki społecznościowe za pomocą myszy nad animacją.

  $0.00
 • Categories image
  Categories image

  Moduł ten umożliwia wyświetlanie bloku, w kategorii, ale z miniaturami...

  $0.00
 • Mass price update
  Mass price update

  Moduł ten pozwala na aktualizację ilość lub odsetek, ceny wszystkich...

  $0.00

Ostatnie zamówienia (+)

PrestaShop Quick service failure solution - Nº of errors to fix : 1, Priority : Normal

Otrzymał:2017-10-28 15:25:13
Klient: Veronique
Wyślij do: VAUX EN BEAUJOLAIS, Francja
Wartość zamówienia:$15.00
View all ->
PrestaSpeed

Otrzymał:2017-10-21 21:05:00
Klient: Peter
Wyślij do: Kostelec, Czechy
Wartość zamówienia:$55.00
View all ->
Promotions Pack

Otrzymał:2017-10-21 12:32:23
Klient: Robert
Wyślij do: Warszawa, Polska
Wartość zamówienia:$80.00
View all ->
PrestaSpeed

Otrzymał:2017-10-06 09:56:03
Klient: Jamie
Wyślij do: Salisbury, Wielka Brytania
Wartość zamówienia:$55.00
View all ->
CSV/TXT/XML Cron Import / Dropshipping

Otrzymał:2017-10-03 14:39:05
Klient: Miguel
Wyślij do: Córdoba, Hiszpania
Wartość zamówienia:$46.05
View all ->

W to po prostu totorial, pokażemy kod aby ograniczyć użytkownika wiek do 18 lat, jako wiek minimum.

W tym celu używamy klasy sprawdzania poprawności (class/Validation.php), że sprawdzić urodziny. Ale możemy wykorzystać moc nadpisania aby uniknąć modyfikować pliki rdzeń PrestaShop. 

Najpierw utwórz nowy plik php o nazwie Validation.php i umieścić to treść:

class Validate extends ValidateCore {
public static function isBirthDate($date)
{
if (empty($date) || $date == '0000-00-00')
return false;
if (preg_match('/^([0-9]{4})-((?:0?[1-9])|(?:1[0-2]))-((?:0?[1-9])|(?:[1-2][0-9])|(?:3[01]))([0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2})?$/', $date, $birth_date))
{
if ((floor((time() - strtotime($date))/31556926))<18)
return false; 
if ($birth_date[1] > date('Y') && $birth_date[2] > date('m') && $birth_date[3] > date('d'))
return false;
return true;
}
return false;
}
}

i skopiuj ten plik do katalogu nadpisania/klas PrestaShop. Po tym, usuń plik cache/class_index.php aby załadować nowe zastąpić i to wszystko