Bestsellery

 • Delete Orders
  Delete Orders

  Włączyć opcję, aby usunąć zamówień w stronie Administrator - >...

  $0.00
 • CoolShare
  CoolShare

  Dodaj zakładki społecznościowe za pomocą myszy nad animacją.

  $0.00
 • Categories image
  Categories image

  Moduł ten umożliwia wyświetlanie bloku, w kategorii, ale z miniaturami...

  $0.00
 • Mass price update
  Mass price update

  Moduł ten pozwala na aktualizację ilość lub odsetek, ceny wszystkich...

  $0.00

Ostatnie zamówienia (+)

pMobile - Prestashop template for mobile devices

Otrzymał:2017-09-20 17:36:22
Klient: Marc
Wyślij do: Toulouse, Francja
Wartość zamówienia:$79.00
View all ->
Mass Price Update Plus

Otrzymał:2017-09-19 12:59:51
Klient: Nacho
Wyślij do: Torrejon de Ardoz, Hiszpania
Wartość zamówienia:$50.00
View all ->
CSV/TXT/XML Cron Import / Dropshipping

Otrzymał:2017-09-09 14:53:27
Klient: Monica
Wyślij do: Les Avellanes, Hiszpania
Wartość zamówienia:$55.00
View all ->
pMobile 3 themes pack - Brown
Block my account with login

Otrzymał:2017-09-06 13:27:55
Klient: Roberto
Wyślij do: ROMA, Włochy
Wartość zamówienia:$15.00
View all ->

W to po prostu totorial, pokażemy kod aby ograniczyć użytkownika wiek do 18 lat, jako wiek minimum.

W tym celu używamy klasy sprawdzania poprawności (class/Validation.php), że sprawdzić urodziny. Ale możemy wykorzystać moc nadpisania aby uniknąć modyfikować pliki rdzeń PrestaShop. 

Najpierw utwórz nowy plik php o nazwie Validation.php i umieścić to treść:

class Validate extends ValidateCore {
public static function isBirthDate($date)
{
if (empty($date) || $date == '0000-00-00')
return false;
if (preg_match('/^([0-9]{4})-((?:0?[1-9])|(?:1[0-2]))-((?:0?[1-9])|(?:[1-2][0-9])|(?:3[01]))([0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2})?$/', $date, $birth_date))
{
if ((floor((time() - strtotime($date))/31556926))<18)
return false; 
if ($birth_date[1] > date('Y') && $birth_date[2] > date('m') && $birth_date[3] > date('d'))
return false;
return true;
}
return false;
}
}

i skopiuj ten plik do katalogu nadpisania/klas PrestaShop. Po tym, usuń plik cache/class_index.php aby załadować nowe zastąpić i to wszystko