Omezení věku na minimální 18 let v registračním formuláři

V tom jednoduše totorial, ukážeme kód omezení uživatele věku k věku jako minimální věk 18 let.

K tomu používáme ověření třídy (class/Validation.php), která kontrolovat narozeniny. Ale moc přepíše se vyhnout upravovat soubory jádra PrestaShop. 

Zaprvé vytvořit nový php soubor s názvem Validation.php a tento obsah:

class Validate extends ValidateCore {
public static function isBirthDate($date)
{
if (empty($date) || $date == '0000-00-00')
return false;
if (preg_match('/^([0-9]{4})-((?:0?[1-9])|(?:1[0-2]))-((?:0?[1-9])|(?:[1-2][0-9])|(?:3[01]))([0-9]{2}:[0-9]{2}:[0-9]{2})?$/', $date, $birth_date))
{
if ((floor((time() - strtotime($date))/31556926))<18)
return false; 
if ($birth_date[1] > date('Y') && $birth_date[2] > date('m') && $birth_date[3] > date('d'))
return false;
return true;
}
return false;
}
}

a zkopírujte tento soubor do adresáře přepíše/třídy PrestaShop. Po tom, odstraňte soubor cache/class_index.php načíst nové přepsání a to je vše


Vozík 0 Nákupní košík

Žádné produkty

Doprava zdarma! Lodní doprava
$0.00 Celkový

Překontrolovat